Kalkylhjälp har av Vårgårda Bostäder fått i uppdrag att sköta byggledningen för renoveringen av 38 lägenheter på Backgårdsgatan/Klockarebolet i Vårgårda. Projektering pågår och snart stundar upphandling av entreprenörer under ledning av Kalkylhjälp. Renoveringen omfattar byte/översyn av kök, golv, väggar, el, termostater, golvbrunnar med mera. Byggstarten är planerad till augusti 2021 och färdigställandet till april 2022. Byggledare från Kalkylhjälps sida är Claes Klintenberg och Elin Ljungstrand. Kalkylhjälp tackar Vårgårda Bostäder för förtroendet.