Tjänster – Kalkylering, Byggprojektledning, Kontrollansvarig, Entreprenadbesiktningar Arkitekt, Energiberäkningar och Konstruktionsritningar
Tjänster – Kalkylering, Byggprojektledning, Kontrollansvarig, Entreprenadbesiktningar Arkitekt, Energiberäkningar och Konstruktionsritningar

Kalkylering inom Bygg, El, VS och Luft

Vi har omfattande erfarenhet av kalkylering inom byggbranschen. Vi skapar pricksäkra kalkyler som hjälper byggherrar, entreprenörer, byggkonsulter och privatpersoner med deras projekt.

Vi erbjuder kalkyltjänster såsom:

 • Budgetkalkyler/kostnadsuppskattningar/kostnadsbedömningar i tidiga skeden som underlag för styrelsebeslut och investeringsbeslut. Kalkyl gjord på idéhandlingar och skisser.
 • Anbudskalkyler åt byggentreprenörer.
 • Produktionskalkyler åt byggföretag.
 • Kostnadsstyrning under projekteringens gång.
 • Kontroll och avstämningskalkyler i upphandlingsskedet.
 • Mängdning, dvs mätning av ytor, längder m m som sedan kan läsas in i kalkylprogram.
 • Installationskalkyler inom El, VS och Luft.

Leverans kan ske:

 • Direkt till Sektionsdataprogram.
 • SBxml till andra kalkylsystem på marknaden.
 • Excel.
 • Pdf eller på papper.

Vad vi behöver för underlag?

Ju mer underlag vi får i form av ritningar och beskrivningar, desto exaktare kan vi mängda och kalkylera. Många gånger kan det räcka med skalenliga plan- och fasadritningar samt viss beskrivning av materialval. Gärna ritningar i pdf-format eftersom vi mängdar med Bluebeam i datorn.

Är projektet i ett tidigt skede kan vi själva fylla ut med val, där det behövs, för att kunna få en rimlig totalkostnad utan omfattande projektering.

Vad kostar kalkylen?

Vi räknar oftast med löpande debitering om 900:-/tim + moms. Vi tittar alltid igenom underlaget och ger en offert på bedömd tidsåtgång samt leveranstid.

Efter första dagens arbete stämmer vi av och gör eventuella justeringar i uppdragsbekräftelsen. Du har då rätt att kliva av utan att vi debiterar för vår tid.

Kontakta Claes Klintenberg om du vill ha mer information!

Telefon: 0513-700 205
E-post: claes@kalkylhjalp.se.

Kontakta mig gärna!

Fyll i dina uppgifter i kontaktformuläret, ringer vi upp dig eller mejlar, enligt det sätt du föredrar.