Kalkylhjälp har utbildning i kalkylering och programvarorna Sektionsdata, Byggsamordnaren och Bluebeam.

GDPR-policy Kalkylhjälp AB

Senast uppdaterad: 2018-05-15

Inledning

Vi på Kalkylhjälp bryr oss om dig och i den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna känna dig lugn och trygg. Den gäller när du använder våra tjänster eller på något sätt är i kontakt med oss.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

1.1    Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?

En personuppgift är information, som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk, levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress, men uppgifter som IP-nummer eller användarbeteenden i kombination med andra uppgifter som används för att kunna koppla till dig, är också personuppgifter. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel: insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring.

1.2    Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Kalkylhjälp AB, organisationsnummer 556553-7973 på Järnvägsplatsen 1 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges, och ansvarar för att den här behandlingen sker på ett lagligt och korrekt sätt.

1.3    Hur får Kalkylhjälp tag på dina personuppgifter.

  • Du beställer en programvara eller en tjänst och lämnar uppgifter för att möjliggöra fakturering och leverans.
  • Du lämnar personuppgifter via telefon, möte eller mail för att kunna bli kontaktad och informerad om en programvara eller tjänst.
  • Du har tidigare köpt programvara eller tjänst av någon av våra leverantörer.
    T ex. Bluebeam AB, Wikells Byggberäkningar AB eller Byggsamverkan AB

1.4    Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Kalkylhjälp behandlar de uppgifter som lämnas till oss, till exempel namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, adress, köphistorik och/eller annan information som du lämnat till oss eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

1.5    Varför behandlar Kalkylhjälp uppgifter om dig?

  • För att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund
  • För att ge god service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster

1.6    När har Kalkylhjälp rätt att behandla dina personuppgifter?

Kalkylhjälp har rätt att behandla de personuppgifter, som krävs för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav enligt andra lagar och/eller förordningar. I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att få utföra behandlingen. I de fall det blir aktuellt kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

1.7    Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av behörig personal.

Vi lämnar inte ut uppgifter, om vi inte måste på grund av krav i andra lagar och förordningar, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

1.8    Överföring till tredje land

Att överföra personuppgifter till tredje land innebär att personuppgifter som behandlas i ett EU/EES-land sprids till ett land utanför EU/EES-området. Kalkylhjälp strävar alltid efter att endast överföra dina personuppgifter till länder inom EU/EES. Om vi mot förmodan behöver överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES, för att kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig eller om det har uppgetts särskilt i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss, ser vi alltid till att det landet har en så kallad adekvat skyddsnivå enligt EU och EU-kommissionen.

1.9    Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Kalkylhjälp sparar aldrig dina personuppgifter längre tid än vad som är nödvändigt för att fullgöra ändamålet med att vi till att börja med hade personuppgifterna.

1.10    Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Kalkylhjälp värnar om din integritet. Därför arbetar vi ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriskaåtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag. 

1.11    Vilka rättigheter har du som registrerad?

I korthet innebär det att du som registrerad ska få information om och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter. Nedan beskrivs varje rättighet:

Rätt till tillgång: På Kalkylhjälp är vi alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära ut ett registerutdrag. Då är viktigt att vi kan säkerställa, att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person, ska din begäran vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och innehålla uppgifter om namn och personuppgifter.

Rätt till rättelse: Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du när som helst kontakta Kalkylhjälp och begära att få dem rättade.

Rätt att bli bortglömd: Du kan begära att Kalkylhjälp raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål.

Rätt till begränsning: Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Rätt till invändning: Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse hos Kalkylhjälp.

1.12    När sker uppdatering av den här integritetspolicyn?

Uppdateringar av den här integritetspolicyn sker löpande på www.kalkylhjalp.se

1.13    Vem kontaktar jag vid frågor?

Vi har dataskyddsombud. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Kalkylhjälp AB

andreas@kalkylhjalp.se 0513-700 201

Den här integritetspolicyn gäller från och med 20180515 och ersätter alla tidigare versioner av integritetspolicyn.