Tjänster – Kalkylering, Byggprojektledning, Kontrollansvarig, Entreprenadbesiktningar Arkitekt, Energiberäkningar och Konstruktionsritningar
Tjänster – Kalkylering, Byggprojektledning, Kontrollansvarig, Entreprenadbesiktningar Arkitekt, Energiberäkningar och Konstruktionsritningar

Kontrollansvarig – KA

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Vid bygglovsärenden för om-, till- och/eller nybyggnation krävs normalt att du anlitar en kontrollansvarig som ser till att myndigheternas krav på tillsyn och kontroll av din byggnation uppfylls. Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad.

Vad vi hjälper till med

Som kontrollansvarig medverkar vi till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Vi hjälper dig bland annat med att ta fram förslag till kontrollplan och ser till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs. Vi ska medverka vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

Vid alla arbetsplatsbesök ska dessa dokumenteras, iakttagelser noteras som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked samt ett utlåtande skrivas som ska utgöra underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Det finns två behörighetsnivåer för en kontrollansvarig:

  • Normal behörighet (för nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller rivning av en- eller tvåbostadshus samt ändring i alla slags byggnader).
  • Kvalificerad behörighet (för nybyggnad, ombyggnad eller rivning av byggnader med fler än två våningar samt industribyggnader m m).

För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Claes Klintenberg är certifierad kontrollansvarig enligt PBL (KA), nivå K av RISE med Certifikatnr SC0202-18 och medlem i SBR:s expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL.

Kontakta Claes Klintenberg om du vill ha mer information!

Telefon: 0513-700 205
E-post: claes@kalkylhjalp.se.

Kontakta mig gärna!

Fyll i dina uppgifter i kontaktformuläret, ringer vi upp dig eller mejlar, enligt det sätt du föredrar.