Vi har omfattande erfarenhet av kalkylering i byggbranschen. Vi skapar pricksäkra kalkyler som hjälper byggherrar, entreprenörer, byggkonsulter och privatpersoner i deras projekt.

Vi erbjuder kalkyltjänster såsom:

  • Budgetkalkyler som underlag för styrelsebeslut, investeringsbeslut.
  • Anbudskalkyler åt byggentreprenörer.
  • Kostnadsstyrning under projekteringen.
  • Kontroll och avstämningskalkyler i upphandlingsskedet.
  • Mängdning.
  • Installationskalkyler El, Vs och Luft.

Leverans kan ske:

  • Direkt till Sektionsdataprogram.
  • SBxml till andra kalkylsystem på marknaden.
  • Excel.
  • Pdf eller på papper.

Vad vi behöver för underlag.

Ju mer underlag vi får i form av ritningar och beskrivningar desto exaktare kan vi mängda och kalkylera, men många gånger kan det räcka med skalenliga plan- och fasadritningar samt lite beskrivning av materialval.

Gärna ritningar i pdf-format eftersom vi mängdar med Bluebeam i datorn.

Är projektet i ett tidigt skede kan vi själva fylla ut med val där det behövs för att kunna få en rimlig totalkostnad utan omfattande projektering.

Vad kostar kalkylen?

Vi räknar oftast med löpande debitering med 750:-/tim + moms. Efterhand som antalet timmar ökar minskar vi arvodet.

Vi tittar alltid igenom underlaget och ger en offert på bedömd tidsåtgång samt leveranstid.

Konstruktion Bygg

Vi kan även hjälpa till med bygglovsritningar och konstruktion i byggprojekt.

Vår konstruktör Christian Barber har gedigen erfarenhet från små till stora projekt.

Projekthjälp

Vi har mycket stor erfarenhet av att driva och delta i byggprojekt.

Nu kan vi hjälpa till med mycket mer än ”bara” ta fram ett pris.

Beroende på ditt projekts omfattning och i vilken roll du sitter så gör vi jobbet åt dig.

Exempel på tjänster Kvalitetsansvarig, Inköpsplanering av UE och Material. Kostnadsstyrning.

Projektledning mm.

Mikael Agemo

Kontakta Mikael om du vill ha mer information!

Du når honom på:
0513-700 203 eller
mikael@kalkylhjalp.se

Fyller du i dina uppgifter nedan så ringer vi upp dig eller mejlar, vilket sätt du föredrar

Stäng meny
×

Kundvagn