Vi har omfattande erfarenhet av kalkylering i byggbranschen. Vi skapar pricksäkra kalkyler som hjälper byggherrar, entreprenörer, byggkonsulter och privatpersoner i deras projekt.

Vi erbjuder kalkyltjänster såsom:

  • Budgetkalkyler som underlag för styrelsebeslut, investeringsbeslut.
  • Anbudskalkyler åt byggentreprenörer.
  • Kostnadsstyrning under projekteringen.
  • Kontroll och avstämningskalkyler i upphandlingsskedet.
  • Mängdning.
  • Installationskalkyler El, Vs och Luft.

Leverans kan ske:

  • Direkt till Sektionsdataprogram.
  • SBxml till andra kalkylsystem på marknaden.
  • Excel.
  • Pdf eller på papper.

Vad vi behöver för underlag.

Ju mer underlag vi får i form av ritningar och beskrivningar desto exaktare kan vi mängda och kalkylera, men många gånger kan det räcka med skalenliga plan- och fasadritningar samt lite beskrivning av materialval.

Gärna ritningar i pdf-format eftersom vi mängdar med Bluebeam i datorn.

Är projektet i ett tidigt skede kan vi själva fylla ut med val där det behövs för att kunna få en rimlig totalkostnad utan omfattande projektering.

Vad kostar kalkylen?

Vi räknar oftast med löpande debitering med 850:-/tim + moms. Efterhand som antalet timmar ökar minskar vi arvodet.

Vi tittar alltid igenom underlaget och ger en offert på bedömd tidsåtgång samt leveranstid.

Konstruktion Bygg/A-ritningar

Vi kan hjälpa till med konstruktion/dimensionering i byggprojekt.

Vi har även stor erfarenhet av att upprätta A-ritningar på villor och mindre flerbostadshus, samt ta fram kompletta Bygglovsritningar.

Christian Barber och Caroline Sjöström har gedigen erfarenhet från små till stora projekt.

Energiberäkning av småhus Nybyggnation

Vi kan hjälpa er med energiberäkningar för villor och mindre flerbostadshus. (enligt krav i BBR).

Samt U-värdesberäkningar för konstruktioner.

OBS ej Energideklarationer vid tex försäljning.

Projekthjälp

Vi har mycket stor erfarenhet av att driva och delta i byggprojekt.

Nu kan vi hjälpa till med mycket mer än ”bara” ta fram ett pris.

Beroende på ditt projekts omfattning och i vilken roll du sitter så gör vi jobbet åt dig.

Exempel på tjänster Kontrollansvarig, Entreprenad besiktningar, Inköpsplanering av UE och Material. Kostnadsstyrning.

Projektledning mm.

Claes Klintenberg

Kontakta Claes om du vill ha mer information!

Du når honom på:
0513-700 205 eller
claes@kalkylhjalp.se

Fyller du i dina uppgifter nedan så ringer vi upp dig eller mejlar, vilket sätt du föredrar