Effektivt kalkylprogram för Bygg-, El-, och VVS-branschen!
Idag finns över 5.000 användare av sektionsdata. Programmet används av entreprenörer, konsulter, kommuner, landsting, fastighetsbolag och större företag. Sektionsdata är baserat på standardprislistor för respektive bransch.

Kalkylering

 • Färdiga byggdelar/ recept som underlättar kalkyleringen
 • Redigera enkelt byggdelar/ à-priser/ slutsida
 • Skapa egna byggdelar/ à-priser
 • Välj om du vill visa kalkylsummor, figurer och tekniska uppgifter
 • À-prislista med materialpriser, spill, drifttider, underentreprenadspriser m.m.
 • Tydliga utskrifter – skapa egna utskriftsmallar.
 • Import från Bluebeam, CAD-system mm.
 • Export till tidplaneringsprogram och ekonomisystem.
 • Ta med kalkylen till Sektionsdata webb.

Abonnemang

 • Aktuella priser, skickas ut vår och höst via internet
 • Ny årlig programversion, levereras på hösten via internet
 • Nyutgiven sektionsfaktabok ingår till respektive bransch
 • Inbjudan till årlig användarträff
 • Fri telefonsupport

Licenser finns för lokalinstallation, servrar med fleranvändare, och för koncerner.

Andreas Falk

Kontakta Andreas för en kostnadsfri visning på plats eller över internet.

Du når honom på:
0513-700 201 eller
andreas@kalkylhjalp.se

Andreas kan även visa kopplingarna mot andra program så som Bluebeam, tidplaneringsprogram och Byggsamordnaren.