Programvara för att driva projekt, göra affärer och tjäna pengar!

BYGGsamordnaren innehåller många funktioner som är unika för entreprenadbranschen samtidigt som den integrerar många av de programvaror som redan finns på marknaden till ett helhetskoncept. Genom att bygga upp programvaran i programdelar (tex. dokument, avvikelser och tidplaner) kan projektledaren själv avgöra vilka delar som skall användas och i vilka projekt (alla delar finns alltid tillgängliga).
Alla programdelar är integrerade och information från en programdel användas i andra programdelar. Detta gäller till vissa delar även data som skapats i andra programvaror såsom ekonomisystem och kalkylsystem. Flera användare i systemet delar på SAMMA data, data som kanske uppstått i bokföringen i ett helt annat system (läs om Koppling till bokföring).

Projektorienterad

BYGGsamordnaren är projektorienterad, precis som projektledaren. Med det menar vi att allt som görs, dokument, avvikelser, dagböcker, ekonomiavstämningar etc. hör till ett projekt.

Ordning och reda

BYGGsamordaren hanterar alla projekt och alla data åt dig. Detta medför att du aldrig behöver hitta på filnamn och kataloger osv åt dina dokument, det gör BYGGsamordaren åt dig. Alla medarbetare har samma struktur, alla hittar dokumenten.

Webbtid

BYGGsamordaren i mobilen, surfplattan, hemma eller på fältet. Registrera timmar och material direkt i mobilen.

Andreas Falk

Kontakta Andreas för en kostnadsfri visning på plats eller över internet.

Du når honom på:
0513-700 201 eller
andreas@kalkylhjalp.se

Andreas kan även förklara hela kedjan av information och kopplingar till kalkylprogram och ekonomisystem.