Kalkylhjälps satsning på konceptet Kalkylhjälpsdagarna blev en riktigt succé. Totalt deltog över 150 personer under de tre träffarna i Malmö, Göteborg och Stockholm i oktober – och betyget från besökarna blev mycket högt.

– Vår ambition med Kalkylhjälpsdagarna var att träffa våra kunder och påvisa alla fördelar man kan uppnå genom att jobba i sina olika projekt med våra tre viktigaste programvaror Bluebeam, Wiksells Sektionsdata samt Next – och att visa hur mycket starkare programmen blir, när dom körs fullt ut och kopplas samman, säger Andreas Falk.
– Något man med facit i hand kan konstatera att vi lyckades med. Intresset och nyfikenheten var mycket stor bland våra åhörare – oavsett om man var en befintlig användare eller bara jobbat lite med något av programmen. Tempot var högt och mycket skulle hinnas med. Men vi lyckades att sprida lite tips och tricks och att lyfta fram de tids- och kostnadsbesparingar man kan göra genom att arbeta integrerat med programvarorna. Målet med dagen – att ge åhörarna en bra förståelse för projektflödet och hur man kan maximera användningen av programmen tillsammans – kan därmed betraktas som uppfyllt.
Konceptet som sådant var nytt, men det har gett Andreas Falk och kompani blodad tand.
– Vi planerar redan för en uppföljning under 2024 och då ska vi addera en workshopsdel för fördjupning. Något som efterfrågats av våra gäster. I kölvattnet av Kalkylhjälpsdagarna har efterfrågan på såväl tjänster som produkter från Kalkylhjälp ökat markant.
– Många är intresserade av att höra mer om de programvaror man inte jobbar med idag och hur man kan implementera dessa i sin verksamhet för att öka effektivitetsgraden. En del vill att vi ska komma ut på plats för att praktiskt utbilda medarbetarna och även vara med i genomförandedelen.
Redan till våren hoppas Andreas även på ett motsvarande upplägg för systerbolaget Projekthjälp under rubriken Projekthjälpsdagarna.
– Vi riktar oss då till alla beställare för att sprida kunskap om hur man ska tänka kring ett projekt och vad vi då kan bistå med. Mer information om detta kommer efter årsskiftet. Andreas uppmanar för övrigt till kontakt, om man vill veta mer om Bluebeam, Wiksells Sektionsdata och Next.