En bra kalkyl är oftast nyckeln till framgång. Inte minst i dessa tider med allt hårdare konkurrens och det faktum att allt fler räknar på samma jobb. Just därför uppmanar vi dig att ta hjälp. Vi på Kalkylhjälp har omfattande erfarenhet av kalkylering inom bygg, el, VS och luft.

Kalkylhjälp skapar bra underlag, som hjälper dig i ditt projekt oavsett om du är byggherre, entreprenör, byggkonsult eller privatperson. Vi erbjuder kalkyltjänster såsom:

  • Budgetkalkyler/kostnadsuppskattningar/kostnadsbedömningar i tidiga skeden som underlag för styrelsebeslut och investeringsbeslut. Kalkyler gjorda på idéhandlingar och skisser.
  • Anbudskalkyler åt byggentreprenörer.
  • Produktionskalkyler åt byggföretag.
  • Kostnadsstyrning under projekteringens gång.
  • Kontroll och avstämningskalkyler i upphandlingsskedet.
  • Mängdning, dvs mätning av ytor, längder med mera som sedan kan läsas in i kalkylprogram.
  • Installationskalkyler inom El, VS och Luft.

Vi kan också bistå med olika former av projektstöd såsom projektledning, inköp av material, leverantörs- och UE-kontakter med mera. Läs mer på vår webbsida eller ta kontakt med oss direkt för ett förutsättningslöst möte.