Just nu har vi många spännande och roliga projekt i gång. Nedan följer status på ett axplock av dessa.

VMS Vårgårda
Bygget rullar på enligt plan. Själva byggnaden är rest, alla väggelement monterade och under vecka 17 blev taket tätt. Just nu arbetar vi med betongplattan samt golvvärmen.

Backgårdsgatan, Vårgårda Bostäder
Första huset är klart invändigt och under vecka 17 flyttade de första hyresgästerna in, vilket var glädjande. Det betyder ett stort lyft för området, och inom kort kommer det bilder på vår hemsida.

Kyrkans Hus i Herrljunga
Markarbetena fortlöper utvändigt med sittbrunnen, och invändigt jobbar vi med rörarbetena för att inom kort starta upp med byggnationen.

Våra övriga projekt fortlöper så härlångt med projekteringar och före semestern är det byggstart för Magrab Natursten samt Hundarenan i Herrljunga.