Hårt arbete under 2021 har gjort att vårt byggbolag Projekthjälp fyllt upp orderboken rejält inför 2022. Totalt pratar vi om ca 50 miljoner i kommersiella uppdrag samt ytterligare ca 40 miljoner i andra uppdrag, där vi är projektledare för den offentliga sektorn.

 

Vi pratar bland annat om Vårgårda Maskinservice och deras nya anläggning på Flygaren om 1300 kvm. Här handlar det om byggnad av en ny hall för butik och verkstad där vi svarar för själva projektledningen. Borrning av bergvärme är klart och plintarbetena har påbörjats. Själva byggnaden kommer att resas i vecka 10.

Ett annat spännande projekt är Kyrkans Hus i Herrljunga, där vi ska jobba med en invändig ombyggnad och en sittbrunn utvändigt. Byggstart är i mars och preliminärt ska projektet vara färdigt lagom till sommaren. Upphandling av anbud kommer att göras i februari.

För Vårgårda Bostäders räkning håller vi på med renovering av 38 lägenheter. Byggstart skedde i höstas, och förhoppningen är att vi ska vara färdiga under andra kvartalet i år. Det utvändiga arbetet med fasadskivor rullar på och på insidan arbetar vi just nu med målning, el, värme/sanitet samt kökskompletteringar. Vår roll i det hela är projektledning.

Vi är också inne i en uppstartsfas för projektering vad gäller Härryda Hundarena i Herrljunga. Här handlar det om nybyggnation av en träningshall för hundar och med en intilliggande utomhusplan av gräs. Byggstart är planerad till någon gång i mars/april med färdigställande under kvartal fyra innevarande år.

Så visst har vi att göra – kul!