I nära samverkan med vårt systerbolag Projekthjälp har vi bidragit till uppförandet av ett nytt vattenverk i Herrljunga – detta på uppdrag av Herrljunga Vatten AB.

– Samtliga kommunens tre vattenverk (Herrljunga, Annelund och Ölanda, reds anm) har varit i drift i åtskilliga år, varför upprustning var ett måste för att framtidssäkra vattenförsörjningen, säger Tord Ottergren, VA-chef på Herrljunga Vatten.

– Vi var helt enkelt tvungna att ta ett helhetsgrepp och högst upp på listan stod Altorp i Herrljunga som är vårt äldsta verk.

Bland annat behövde verket förstärkas med en ny filteranläggning. Redan 2016 inleddes processen med en utredning, varpå en upphandling sedan skedde. Det faktiska arbetet inleddes 2020, då delar av den gamla byggnaden revs för att ge plats åt en ny filtersal inklusive en personaldel och en distributionslokal. Totalt pratar vi om ca 220 kvm. Vattendomen gav vid handen, att man fick höja den tidigare kapaciteten från 600 kubik per dag till det dubbla. En vattendom fastställer hur mycket vatten som får tappas ur exempelvis en sjö, en damm eller ett vattenkraftverk – och inom vilka gränser dessa vattenstånd måste ligga och under vilken tid dessa värden gäller.

Projekthjälp har varit behjälpliga med hantering av alla anbud gällande uppförande av det nya huset och man har sedan skött själva samordningen. Detta i form av en samverkansentreprenad som handlar om att skapa team, så att man tillsammans med kunden och leverantörerna hittar synergier i projektorganisationens olika delar. 

– Det handlar mycket om att få enskilda kompetenser att samverka för projektets bästa och ge alla parter en helhetsbild av projektet, säger Claes Klintenberg, ansvarig projektledare på plats för Projekthjälps vidkommande.

Och Tord Ottergren är nöjd med utfallet:

– Vi har fått en anläggning som är modern och framtidssäkrad och med en kapacitet om uppemot 1300 kubik per dag i skarpt läge vid behov. Vi är mycket nöjda med Projekthjälps insats. Det har varit smidigt att tillsammans med dem löpande kunna diskutera olika lösningar och att kunna göra förändringar efter hand för att nå ett bra slutresultat…