Vårgårdabostäder AB

Kalkylhjälp gör budgetkalkyler inför framförallt framtida ombyggnadsprojekt. Vi vill i ett tidigt skede utan omfattande projektering få en tydlig bild av vad ombyggnadskostnaden kommer att bli.

Då har vi lättare att fatta klokare beslut och avblåsa icke lönsamma idéer i tid.

www.vargardabostader.se