Grästorp kommun

Kalkylhjälp utför avstämningskalkyler före upphandling av om och tillbyggnadsprojekt. Vi vet då vad en ”rimlig” anbudssumma ska ligga på.

www.grastorp.se