Robert och Jennie Olsson

Kalkylhjälp tog fram en kalkyl på de ombyggnadsåtgärder som behövdes göras inför vår flytt till ny villa.

Det var då enkelt att räkna på den totala boendekostnaden med hänsyn till husköp och renovering.

Kalkylen låg sedan även till grund för upphandling av byggare. Det var då lätt att se vilket anbud som var det mest fördelaktiga.