Nils-Eric och Helena Stjerna

Kalkylhjälp tog fram ombyggnadsförslag av en tidigare oinredd vind och kostnadsberäknade den. Kalkylen användes sedan som underlag för att kunna få in jämförbara anbud. Det är ofta svårt att få in anbud på ombyggnader, men tack vore att kalkylens mängder var grund för anbudet valde fler byggfirmor att lämna fastpris. Och vi kunde få ett fördelaktigt pris utan de ekonomiska överraskningar som ett löpandepris kan innebära.