Kjell Åke Byggare AB

Första kontakten med kalkylhjälp hade jag när jag köpte kalkylprogrammet Sektionsdata för ett par år sedan. Efter som det ofta är stressigt som byggare tog jag mig inte den tid som behövdes för att sätta mig in i programmet fullt ut. Det var då skönt att få kalkylerna gjorda av någon som jobbar med kalkylering varje dag. Sedan ändrade jag i kalkylerna och gjorde utskrifter. Idag gör jag de flesta kalkylerna själv och har genom att utgå ifrån kalkylhjälps kalkyler kunnat lära mig använda Sektionsdata.

www.kjellakebyggare.se