Folksam

Kalkylhjälp anlitas som en neutral tredje part som beräknar kostnaden för återuppbyggnad efter brand. Kalkylen ligger sedan till grund för förhandling om ersättning till vår försäkringstagare. Ofta vill kunden inte återuppbygga exakt som det såg ut innan. Då är det bra att veta vad det alternativet hade kostat.

www.folksam.se