Fiddes El & Bygg AB

Kalkylhjälp har följt oss från starten med byggkalkyler. I början gjorde dom kompletta anbudsunderlag på jobb allt från takbyten och altaner till hela villor. Efter det att vi köpt Sektionsdata och nu mer och mer får rutin på att själva göra kalkylerna, anlitar vi kalkylhjälp framförallt när vi inte hinner med eller när vi vill ha någon annans bild av ett projekt. Kalkylhjälp är även ett stöd i anbudskrivning och att ta fram kvalitets och miljöplaner.

www.fiddes.se