Privatperson

Kalkylhjälp tog fram en motkalkyl på ett ombyggnadsarbete som utförts men som upplevdes som oskäligt dyrt. Kalkylen kunde då visa vad ”rimlig” tidsåtgång och kostnad borde varit. En tvist i domstol kunde undvikas då en överenskommelse kunde göras ändå.