Chalmers tekniska högskola

Kalkylhjälp deltar som en del i vår utbildning av Byggnadsingenjörer. Andreas Falk håller årligen föredrag om byggnadskalkylering samt lär ut grunderna i Sektionsdata. Ett av de verktyg som den blivande ingenjören kommer att möta ute hos framtida arbetsgivare.

www.chalmers.se