Alfredssons Bygg & Fastighetsservice

Kalkylhjälp gör kompletta underlag för oss att använda när vi ska lämna anbud på framför allt nybyggnad av villor. Ofta är det bråttom med att lämna in anbud. Och då är det skönt att ha ett noggrant underlag när man ska räkna fram anbudssumman. Det är också bra att tydligt kunna se och visa vad som är med i kalkylen. Kalkylerna visar förslag på tidsåtgång och materialkostnader. Kalkylhjälp gör detaljkalkyler som vi får i pdf format. Sedan fortsätter vi manuellt med att få ihop anbudet.

www.alfredssonsbygg.se