AB JND Byggteknik Hamburgsund

Kalkylhjälp gör byggkalkyler på jobb som vi inte själva hinner räkna på.

Framförallt när det är större entreprenader och när det är ont om tid.

Vi jobbar i kalkylprogrammet Sektionsdata och får våra kalkyler levererade rakt in i vårt eget system.

Vi har då mycket lätt att känna igen oss i kalkyluppbyggnaden och jobba vidare i kalkylen som om vi hade gjort den själva. Eftersom vi har egna bra kontakter med underentreprenörer inom tex. Mark, El och VVS så tar vi in pris på dessa delar och lägger sedan själva in dem i kalkylen.

Kalkylhjälp ger ett förslag på en slutsida med byggplatsomkostnader, som vi har som grund när vi tillsammans med arbetsledningen lägger in behov av maskiner, kranar mm.

www.jndbyggteknik.se