Kalkyler Bygg, El och VVS

Vi har omfattande erfarenhet av kalkylering i byggbranschen. Vi skapar pricksäkra kalkyler som hjälper byggherrar, entreprenörer, byggkonsulter och privatpersoner i deras projekt.

Vi erbjuder kalkyltjänster såsom:

  • Budgetkalkyler som underlag för styrelsebeslut, investeringsbeslut.
  • Anbudskalkyler åt byggentreprenörer.
  • Kostnadsstyrning under projekteringen.
  • Kontroll och avstämningskalkyler i upphandlingsskedet.
  • Mängdning.
  • Installationskalkyler El, Vs och Luft.

Leverans kan ske:

  • Direkt till Sektionsdataprogram.
  • SBxml till andra kalkylsystem på marknaden.
  • Excel.
  • Pdf eller på papper.

Vad vi behöver för underlag.

Ju mer underlag vi får i form av ritningar och beskrivningar desto exaktare kan vi mängda och kalkylera.

Men det kan många gånger räcka med skalenliga plan och fasadritningar samt lite beskrivning av materialval.

Gärna ritningar i pdf-format eftersom vi mängdar med Bluebeam i datorn.

Är projektet i ett tidigt skeda kan vi själva fylla ut med val där det behövs för att kunna få en rimlig totalkostnad utan omfattande projektering.

Vad kostar kalkylen?

Vi räknar oftast med löpande debitering med 750:-/tim + moms.

Efterhand som antalet timmar ökar minskar vi arvodet.

Vi tittar alltid igenom underlaget och ger en offert på bedömd tidsåtgång samt leveranstid.

Andreas FalkFör mer info  kontakta Andreas Falk
0513 – 700 200 eller andreas@kalkylhjalp.se