Försäljning / Hjälpmedel

Projektstyrning med Byggsamordnaren®

BYGGsamordnaren innehåller många funktioner som är unika för entreprenadbranschen samtidigt som den integrerar många av de programvaror som redan finns på marknaden till ett helhetskoncept.

Läs mer om Byggsamordnaren®

Kalkylering med Wikells sektionsdata®

Idag finns över 5000 användare av sektionsdata. Programmet används av entreprenörer, konsulter, kommuner, landsting, fastighetsbolag och större företag. Sektionsdata är baserat på standardprislistor för respektive bransch.

Läs mer om Sektionsdata®

Arbeta med PDF i Bluebeam®

Arbeta med PDF-filer i ett fantastiskt program för byggbranschen.

Läs mer om Bluebeam®