Konstruktör Christian

Sedan Januari kan vi erbjuda konstruktionshjälp tack vore att vi har anstält Christian Barber som konstruktör.

Han har mångårig erfarenhet av konstruktion från bla COWI.