Kursdatum för hösten 2014

Datum för utbildningar i Bluebeam/Kalkylhjälp är inlagda.

9/10 6/10 och 4/12.

09.00-16.00 i Herrljunga.